Duyurular

Diğer

1.Kademe Yelken ve 1. Kademe Rüzgâr Sörfü Antrenör Semineri İlanı

Türkiye Yelken Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan 1.Kademe Yelken ve Rüzgâr Sörfü Antrenör Kursu 16-31 Ekim 2017 tarihleri arasında İzmir ilinde yapılacaktır.

Kurs Temel Eğitim Programı, Özel Eğitim Programı ve Temel İlk Yardım Kursu olmak üzere 3 kısımdan oluşacaktır. Kursun Temel Eğitim Programı 16-21 Ekim 2017, Özel Eğitim Programı 22-29 Ekim 2017, Temel İlk Yardım Eğitimi 30-31 Ekim 2017 tarihleri arasında Yelken Federasyonu Tesisleri Paşalimanı / İZMİR’ de yapılacaktır. Yelken ve Rüzgâr Sörfü branşlarının temel eğitim dersleri aynı olup özel eğitim dersleri farklılık göstermektedir.

Bu kurs 20 aday kapasiteli olup aşağıdaki şartları yerine getirenler başvurabilirler. Antrenör Eğitim Yönergesi ve TYF Antrenör Talimatı, gereğince adaylarda aranacak nitelikler aşağıdadır.

· En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

· Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak,

· Yüzme bilmek,

· En az TUYEP D4 ve /veya RS 4 Öğretici Belgesine sahip olmak

· Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

· Taksirli  suç dışında, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl ve daha fazla ağır hapis veya hapis veya aynı süreye eş değer ağır para cezasıyla mahkûm edilmemiş olmak,

· Eğitim Kurulunca açılacak Antrenör Yetiştirme Kursuna katılmak ve yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olmak.

 

TYF Antrenör Talimatı, Madde 5.2 gereğince Antrenör Kurs, Seminer ve Kliniklerine katılanlardan, Yönetim Kurulunun belirleyeceği Katılım Payı alınmaktadır. 2017 yılı için bu meblağ  900.- TL olup, (Temel İlk Yardım ve Kurtarma Botu Kullanma Eğitimi dahildir) Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi  IBAN:TR30 0003 2000 0000 0049 9373 09 numaralı hesabına ödemiş olmak, gerekmektedir.

Katılımcıların başvuruları bireysel olarak değerlendirilecek olup, detaylı kurs programının da içerisinde bulunacağı bir e-posta ile katılımların başvuruları onaylanacaktır. Bu sebepten başvuru yapan adayların başvurularının durumunu takip etmek için e-postalarını kontrol etmeleri önemle rica olunur.

Kurs ile ilgili katılımcıların konaklama masraflarını Türkiye Yelken Federasyonu karşılayacaktır. Katılımcılar yalnızca kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği masraflarını kendileri karşılayacaklardır. Kursu ve yeterlilik sınavlarını başarılı bir şekilde tamamlayan adaylara 1. Kademe Antrenör Belgesinin yanı sıra T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Temel İlk Yardımcı Sertifikası ve TYF kurtarma botu kullanma sertifikası düzenlenir.

Yukarıdaki niteliklere uygun adayların, 1. Kademe Yelken & Rüzgâr Sörfü Antrenörü Yetiştirme Seminerine katılabilmek için en geç 2 Ekim 2017 tarihine  kadar Ek-A Antrenör başvuru formunu egitim@tyf.org.tr adresine e-posta ile, başvuru evraklarını ise TYF- İstanbul Ofisi’ne Eğitim Departmanı dikkatine göndermeleri gerekmektedir.

Adres : TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU  4. Levent Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. No:43 K:2 Kağıthane / İSTANBUL

e-Posta : egitim@tyf.org.tr

Gerekli Belgeler:

· Antrenör Başvuru Formu (Ek-A)

· Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet renkli vesikalık fotoğraf

·Sağlık Raporu

·Adli Sicil Kaydı

·Yüzme Bilme Beyanı

· Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)

· Nüfus Cüzdanı (Fotokopisi)

·Amatör Denizci Belgesi (Fotokopisi)

-Öğrenim Belgesi (Fotokopisi)

· D4 veya RS4 Eğitmen/ Öğretici Belgesi (Fotokopisi)

·İlk Yardım Belgesi (Varsa Fotokopisi )

·Bot Kullanma Belgesi (Varsa Fotokopisi)

· Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi  IBAN:TR30 0003 2000 0000 0049 9373 09 numaralı hesabına 900 TL ödenmiş olduğunu gösteren dekont.

(Daha önce İlk Yardım Eğitimi ve Bot Kullanma Eğitimi almamış olanlar 900 TL olarak ödeme yapacaktır. Bu Kursa kalan kişilerden İlk Yardım Eğitimi ve Bot Kullanma Eğitimi almış olanların ödeme fiyatı 550 TL dir.)

Not: Özel Eğitim Programında Denizde uygulama yapılacağından deniz ve hava koşullarına uygun kıyafeti yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

 

EkA: Antrenör Başvuru Formu

 

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONUYayınlanma Tarihi: 21/08/2017 13:09