Duyurular

Diğer

Aday Hakem Kursu Duyurusu

17-18-19 Kasım 2017 tarihlerinde Ardıç Mahallesi, Çeşme Büyükliman Gençlik Kampı, 35930 Çeşme/İzmir gerçekleştirilecek olan Aday Hakem Kursuna  20.12.2014 tarihli TYF Hakem Talimatı’nda belirtilen ve aşağıda tekrarlanan Madde 12.(4) ve 14.(1)’deki şartlara sahip kişiler katılabilecektir: Kursun eğitimcileri Hakan Kütük ve Emrah Sürmen'dir.

Katılımcıların aşağıda yazılı belgeler ve kurs ücreti olan 200 TL'lık banka dekontunu en geç 15 Kasım 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar TYF’nin İSTANBUL OFİS 4. Levent Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. No:43 K:2 Kağıthane İSTANBUL Telefon: 0 212 270 4080 - Faks: 0 212 270 4081 adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

Kurs ücreti 200 TL TYF nin Türkiye Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi

IBAN TR30 0003 2000 0000 0049 9373 09  hesabına yatırılacaktır.

İndirimli konaklama ile ilgili Paşalimanı Gençlik Kampı yetkili kişi: Ahmet Türkyılmaz 05424850460

Madde 12.(4) Yelken hakemi olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır:

a) TC vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını doldurmuş olmak,

c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

d) Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak

e) Yüzme bilmek,

f) Disiplin suçu işlememiş olmak,

g) Taksirli suç dışında, ağır hapis veya affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü olmamak,

h) Yelken hakemi yetiştirme kurslarına devam etmek, sınav sonucunda geçerli notu almış olmak,

Madde 14.(1) Hakem unvanlarının kazanılması için usuller :

a) Aday Yelken Hakemi

Aday Yelken Hakemi olma şartlarını taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle, Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen eğitime katılmak için başvururlar;

 a) Aday Başvuru Formu, (EK-A)

 b) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet renkli fotoğraf,

 c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 ç)Tasdikli öğrenim belgesi,

 d) Amatör Denizcilik Belgesi Fotokopisi,

 e) Savcılıktan alınacak sabıka kaydı,

 f) Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen kayıt ücreti.

Kursta başarılı sayılmak için yapılan sınavda en az 60 puan almak gerekmektedir. Kurs sonucu yapılan sınavları başaranlara Aday Yelken Hakemi lisansı verilir.

Dosya Eki: Ek-A-aday-hakem-kursu-basvuru-formu-2017.doc

Dosya Eki: Seminer Programı

04-11-2017

Türkiye Yelken Federasyonu

Merkez Hakem Kurulu

 Yayınlanma Tarihi: 04/11/2017 11:53