İlanlar / Duyurular

Diğer

Aday Hakem Kursu Duyurusu (Marmara Yelken Kulübü / İSTANBUL)

24-25-26 Kasım 2017 tarihlerinde Marmara Yelken Kulübü ev sahipliğinde Caddebostan Mahallesi, Erenköy Cami Sk. No:17, 34728 Kadıköy / İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan Aday Hakem Kursuna 20.12.2014 tarihli TYF Hakem Talimatı’nda belirtilen ve aşağıda tekrarlanan Madde 12.(4) ve 14.(1)’deki şartlara sahip kişiler katılabilecektir: Kursun eğitimcileri Selma Uca ve Aylin Suntay'dır.

Katılımcıların aşağıda yazılı belgeler ve kurs ücreti olan 200 TL'lık banka dekontunu en geç 20 Kasım 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar TYF’nin İSTANBUL OFİS 4. Levent Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. No:43 K:2 Kağıthane İSTANBUL Telefon: 0 212 270 4080 Faks: 0 212 270 4081 adresine ve başvuru formunu doldurup mhk@tyf.org.tr mail adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

Kurs ücreti 200 TL TYF nin Türkiye Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi

IBAN TR30 0003 2000 0000 0049 9373 09  hesabına yatırılacaktır.

Madde 12.(4) Yelken hakemi olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır:

a) TC vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını doldurmuş olmak,

c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

d) Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak

e) Yüzme bilmek,

f) Disiplin suçu işlememiş olmak,

g) Taksirli suç dışında, ağır hapis veya affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü olmamak,

h) Yelken hakemi yetiştirme kurslarına devam etmek, sınav sonucunda geçerli notu almış olmak,

Madde 14.(1) Hakem unvanlarının kazanılması için usuller :

a) Aday Yelken Hakemi

Aday Yelken Hakemi olma şartlarını taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle, Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen eğitime katılmak için başvururlar;

 a) Aday Başvuru Formu, (EK-A)

 b) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet renkli fotoğraf,

 c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 ç) Tasdikli öğrenim belgesi,

 d) Amatör Denizcilik Belgesi Fotokopisi,(üç ay içinde teslim edilmiş olmalı)

 e) Savcılıktan alınacak sabıka kaydı,

 f) Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen kayıt ücreti.

Kursta başarılı sayılmak için yapılan sınavda en az 60 puan almak gerekmektedir. Kurs sonucu yapılan sınavları başaranlara Aday Yelken Hakemi lisansı verilir.

 

Dosya Eki: Ek-A-aday-hakem-kursu-basvuru-formu-2017.doc

Dosya Eki: Seminer Programı

 

06-11-2017

Türkiye Yelken Federasyonu

Merkez Hakem KuruluYayınlanma Tarihi: 06/11/2017 17:25