İlanlar / Duyurular

Diğer

(D4) Dingi Öğreticisi / Eğitmeni Kursu İlanı

Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı (TUYEP) kapsamında, (D4) Dingi Öğreticisi / Eğitmeni Yetiştirme kursu aşağıda ilan edilen tarihte ve yerlerde açılacaktır.

Katılmak isteyenlerin aşağıda belirtilen kurslardan 1 tanesini seçerek kayıt formunda belirtmeleri yeterlidir.

 

(D4) Dingi
Öğreticisi / Eğitmeni
Kursu İlanı

  11-15 Eylül 2017
(Marmaris / MUĞLA)

Global Sailing Academy

25-29 Eylül 2017
(Erenköy / İSTANBUL)

Marmara Yelken Kulübü
Yelken Kulübü

09-13 Ekim 2017
(Çukurova / ADANA)

Adana Yelken İhtisas ve
Su Sporları Kulübü

09-13 Ekim 2017
(Urla / İZMİR)

Arm Urla  
Yelken Kulübü

06-10 Kasım 2017
(Süleyman Paşa/ TEKİRDAĞ)

Tekirdağ Yelken
İhtisas Kulübü

  

          Kurs saatleri:   09:30- 17:00

 TYF YELKEN ÖĞRETİCİSİ/EĞİTMEN TALİMATI Madde 6.1 ve Madde 8.  hükümleri gereğince D4 Dingi Öğretici/Eğitmen olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır:

a)       En az 18 yaşında olmak,

b)       Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak

c)       Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak

d)       Taksirli suç dışında, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmaya, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan dolayı hükümlü bulunmamak, beş yıl ve daha fazla ağır hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak.

e)       TYF Eğitim Kurulunca açılacak D4 Dingi Öğreticisi/Eğitmeni Yetiştirme Kursuna katılmak ve yapılacak sınav sonrasında başarı belgesi almak.

f)        D4 Dingi Öğreticisi/Eğiticisi  için 1.250 TL katılım payını Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi  IBAN: TR13 0003 2000 0000 0049 9373 24 numaralı hesabına ödemiş olmak, gerekmektedir.

g)       Ayrıca kurslara katılım sayıları standartlar gereği kısıtlandırılmış olduğundan, başvuru sahiplerinin yelken spor dalındaki geçmişleri (ilgili spor dalında sporcu ve eğitici olarak) TYF tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirmeye göre adaylara öncelik verilecek, diğerleri bir sonraki kursa yönlendirileceklerdir.

  1. Yukarıdaki niteliklere uygun adayların, D4 Dingi Öğreticisi/Eğitmeni Kursuna katılabilmek için en geç 25/08/2017 tarihine kadar Ek-A başvuru formunu egitim@tyf.org.tr adresine e-posta ile, başvuru evraklarını ise TYF- İstanbul Ofisi’ne Eğitim Bölümü dikkatine göndermeleri gerekmektedir.

Evrakların hepsi kurstan önce tamamlanarak şeffaf dosya içerisinde eksiksiz ve ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen şekilde evraklarını sunmayan kişilerin kurs başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kargo Adresi : TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU  4.Levent Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. No:43 K:2 Kağıthane İSTANBUL

e-Posta : egitim@tyf.org.tr

Son Başvuru Tarihi: 25/08/2017

Başvuru için gerekli belgeler;

·       Öğretici Başvuru ve Aday Bilgi Formu (Ek. A)

·       Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf

·       Nüfus Kayıt Örneği (TC Kimlik numarası ihtiva etmektedir)

·       Öğrenim Belgesi (fotokopisi)

·       Amatör Denizci Belgesi (fotokopi)

·       Adli sicil kaydı / beyanı (e- devlet internet çıktısı kabul edilecektir.)

·       Yüzme bildiğine dair kişisel beyan dilekçesi

·       Sağlık Raporu

·       Katılım payının ödendiğini gösteren dekont fotokopisi

Kurs başlangıcında pratik su üstü testleri yapılarak katılımcıların yelken yeterlilikleri sınanmaktadır. Kursun başında yelken becerileri kursa katılım için yetersiz olduğu tespit edilen adayların kursa devam etmeleri mümkün olmayacaktır. Kurs süresindeki pratik su üstü çalışmaları için mevsime uygun kıyafetler adayların yanında olmalıdır.

Kurslara devam zorunludur. Mazeretsiz devamsızlık halinde adayın kursla ilişkisi kesilecektir.

Kurs ile ilgili katılımcılara TYF tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak, tüm masraflarını kendileri karşılayacaklardır.

Katılımcıların başvuruları bireysel olarak değerlendirilecek olup, detaylı kurs programının da içerisinde bulunacağı bir e-posta ile katılımların başvuruları onaylanacaktır. Bu sebepten başvuru yapan adayların başvurularının durumunu takip etmek için e-postalarını kontrol etmeleri önemle rica olunur. Yeterli başvuru olmadığı takdirde kurs ileri bir tarihe ertelenecektir.

Dosya Eki: Ek-A-ogretici-basvuru-formu.doc

 

Türkiye Yelken Federasyonu
Eğitim Kurulu

 

 

 

 Yayınlanma Tarihi: 03/08/2017 09:27