Duyurular

Diğer

Hakem Vize ve Terfi Semineri Duyurusu

Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2018 yılı Faaliyet Programında yer alan hakem vize ve terfi seminerleri aşağıda yazılı bulunan il ve tarihlerde düzenlenecektir. 20.12.2014 tarihli Türkiye Yelken Federasyonu Hakem Talimatının 22-(1) maddesi gereğince yelken hakem lisansları her dört yılda bir vize edilecektir. Hakemlerimizin geçerli vize alabilmeleri için düzenlenecek olan vize ve terfi seminer programının her iki gününe de katılmaları ve seminer sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

Aynı talimatın 15-(1) maddesi gereği İl Hakemliğine terfi için gerekli (7 adet) yarışta görev alınması sonrası seminere katılmak ve seminer sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olmak gerekmektedir.

Hakem vizesi 2018/Kasım tarihinde bitecek veya vizesi sona ermiş olan tüm hakemlerimize açık olan bu seminerlerin katılım kontenjanı 30 kişi ile sınırlıdır. BaşvurulardaŞubat 2019 ve öncesi vizesi bitenlere ve başvuru sırasına göre yakın illerin hakemlerine öncelik verilecektir. Kontenjanın dolmaması halinde diğer illerin hakemleri de ilgili seminere katılabilecektir. Kesin Katılımcı Listesi ayrıca TYF internet sayfasında duyurulacaktır.

Seminer ile ilgili olarak TYF tarafından katılımcılara herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, vize harcı 110 TL Türkiye Yelken Federasyonu’nun Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi IBAN: TR30 0003 2000 0000 0049 9373 09  no’lu hesabına, dekonta ad -, soyadı ve vize bedeli ifadesini yazdırarak göndermeleri gerekmektedir. Katılımcıların yukarıda belirtilen vize harcı ödemesini yaptıktan sonra katılımlarıyla ilgili bilgiyi canisgoren@tyf.org.tr adresine göndermeleri ve seminere gelirken dekontun bir kopyasını ve hakem kartlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Katılımcılarının WS Kural Kitabını yanlarında getirmeleri ya da ücretsiz uygulamayı indirmiş olmaları gerekmektedir.

Seminer sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olamayan hakemlerin vize ücreti geri ödenmeyecektir.

 

Seminerin Açılacağı  Yerler:

İSTANBUL:

Seminer Tarihi: 15 - 16 Aralık 2018

Seminer Yeri: Fenerbahçe Yelken Şubesi  Fenerbahçe Burnu / İSTANBUL

Seminer Saatleri: 09:30 - 17:00

Eğitmenler: Selma UCA (IRO) ve Aylin SUNTAY (Milli)

İrtibat: Can İŞGÖREN    e-posta canisgoren@tyf.org.tr   Tel: 0 532 653 06 77

 

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU

 Yayınlanma Tarihi: 30/10/2018 10:58