IOM Sınıf Komitesi

BAŞKAN

Levend GÜRKAN

ÜYELER

Ali OĞUZBAYIR

Kaya DİNAR

Mehmet Yaşar YÜCEL

Savaş KORKMAZ