Duyurular

Diğer

2018 Yılı Antrenör Vize Koşulları Duyurusu

Türkiye Yelken Federasyonu’nu Antrenör Talimatı, Antrenör lisanslarının vize usulü Madde 13-1/2/3 de belirtildiği üzere (http://www.tyf.org.tr/duyurular/2017-yili-antrenor-vize-kosullari , gerekli şartları taşıyan antrenörlerin vizeleri yapılacaktır. 

Antrenör lisansları her yıl Ocak ayı içinde, Federasyon tarafından belirlenmiş vize bedelini ödemek kaydıyla Antrenör talimatının Madde 13 de belirtilen şartları taşıyan antrenörlerin lisansları vize edilir. (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı’ nca  30.12.2016 tarihli ve 105015 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’ un Ek.9 Maddesi gereğince Genel Müdürlüklerde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalıştırılan antrenörlerden vize ve seminer ücreti talep edilmemesi ile ilgili yazı gereği, bu koşula uyan antrenörlerden ücret talep edilmeyecektir).

Antrenörlerin 2018 yılında Türkiye Yelken Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan herhangi bir yarışta görev yapabilmeleri için talimatta belirtildiği usulde gerekli işlemleri yapmaları gereklidir aksi halde yarışlarda görev yapmalarına müsaade edilmeyecektir. 

 

2018 yılı antrenör vizesi için aşağıdaki belgelerden; Ek-A Antrenör Bilgi ve Vize Başvuru Formunu  egitim@tyf.org.tr adresine e-posta ile ve diğer evrakları ise TYF- İstanbul ofisi, 4. Levent Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. No:43 K:2 Kağıthane İSTANBUL (eğitim departmanı) adresine gönderilmeleri gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

·         Antrenör Bilgi ve Vize Formu (Ek-A)

·         110 TL yıllık vize ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu 

(TYF hesabı Iban: TR80 0003 2000 0340 0001 0011 94 nolu hesabına Antrenör vize bedeli olarak yatırmaları)

·         Antrenör Kartı Aslı 

·         Nüfus cüzdanı fotokopisi

·         Yenilenmiş Temel İlk Yardım Belgesi/ kartı fotokopisi

·         Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Fotokopisi

·         TYF Kurtarma Botu Kullanma Sertifikası Fotokopisi (Kurs belgesi elinde olmayanların; katıldıklarına dair beyan yazısı)

 Bilgilerinize sunulur.

 

Dosya Eki: duyuru-ek1-bilgi-vize-formu.doc

 

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONUYayınlanma Tarihi: 04/01/2018 09:40