Duyurular

Diğer

YETERLİLİK BELGESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

İl Turizm Müdürlükleri’nden işletme belgesi ve/veya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri’nden tesis açılış izni alınabilmesi için ilgili gerçek veya tüzel kişilerin yeterlilik belge alma zorunluluğu bulunmaktadır.

15 Ekim 1999 tarih ve 23847 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği’nin 10. Maddesi; 24 Temmuz 2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Deniz Turizmi Yönetmeliği” ve “Uygulama Tebliği” ve 23.02.2011 tarih ve 27855 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği”nin 6. ve 10. Maddeleri kapsamında yelken, uçurtma sörfü ve rüzgar sörfü sporlarını icra eden gerçek veya tüzel kişilerin Yeterlilik Belgesi alması zorunlu olup bu konuda Türkiye Yelken Federasyonu (“TYF”) ilgili mevzuat uyarınca yetkili kılınmıştır.

TYF; söz konusu belgenin verilmesine yönelik olarak Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı (“TUYEP”) doğrultusunda bir denetim uygulamaktadır. TUYEP; World Sailing tarafından 2014 yılında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilgi ve belgelere web sitemizin Mevzuat başlığı altında ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU

 

 Yayınlanma Tarihi: 12/05/2017 19:18