4. Olağan Mali Genel Kurul

Dosya Türü
Dosya Adı
 
 
Pdf

4.Olağan Mali Genel Kurul Divan Kurulu Toplantı Tutanağı

İndir

Pdf

4.Olağan Mali Genel Kurul Kesin Delege Listesi (14.11.2014)

İndir

Pdf

2013 Yılı Denetim Kurulu Raporu (14.11.2014)

İndir

Pdf

2014 Yılı Denetim Kurulu Raporu (14.11.2014)

İndir

Pdf

2014 Yılı Dönem Faaliyet Raporu (14.11.2014)

İndir

Pdf

2015 Yılı Taslak Faaliyet Programı (14.11.2014)

İndir

Pdf

2015 Yılı Tahmini Bütçesi (14.11.2014)

İndir

Pdf

2016 Yılı Taslak Faaliyet Programı (14.11.2014)

İndir

Pdf

2016 Yılı Tahmini Bütçe (14.11.2014)

İndir

Pdf

Ödül ve Yardım Talimatı Taslağı

İndir

Pdf

4.Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu (16.10.2014)

İndir

Pdf

4.Olağan Mali Genel Kurul Gündemi (27.10.2014)

İndir

Pdf

4.Olağan Mali Genel Kurul Geçici Delege Listesi (27.10.2014)

İndir