Duyurular

Diğer

Pedagojik Formasyon Semineri Kurs İlanı

07 Ocak – 18 Ocak 2019 tarihlerinde Pedagojik Formasyon Semineri kursu açılacaktır.

Türkiye Yelken Federasyonu Antrenör Talimatı  Madde:13(2/d) de belirtilen Antrenör Lisanslarının Vize usulü gereğince aşağıda ilan edilen tarih ve yerde yapılacaktır. Pedagojik Formasyon semineri toplam 10 dersten oluşmaktadır. Kursiyerler Pedagojik Formasyon Eğitim sertifikasını alabilmesi için toplam 10 derse katılmak ve sınavlarda  başarılı olması gerekmektedir.

 Pedagojik Formasyon Semineri I Programı;

Ders Adı:

Ders Saati ve Yeri:

Dersin Tarihi:

Eğitim Bilimine Giriş

(09:00-17:00) Marmara Üni. BESYO         Beykoz / İSTANBUL

07 Ocak 2019

Gelişim Psikolojisi

(09:00-17:00) Marmara Üni. BESYO         Beykoz / İSTANBUL

08 Ocak 2019

Program Geliştirme ve Eğitim

(09:00-17:00) Marmara Üni. BESYO         Beykoz / İSTANBUL

09 Ocak 2019

Sınıf Yönetimi

(09:00-17:00) Marmara Üni. BESYO         Beykoz / İSTANBUL

10 Ocak 2019

Rehberlik

(09:00-17:00) Marmara Üni. BESYO         Beykoz / İSTANBUL

11 Ocak 2019

 

Pedagojik Formasyon Semineri II Programı;

Ders Adı:

Ders Saati ve Yeri:

Dersin Tarihi:

Öğrenme öğretme Kuram ve Yaklaşımları

(09:00-17:00) Marmara Üni. BESYO         Beykoz / İSTANBUL

14 Ocak 2019

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

(09:00-17:00) Marmara Üni. BESYO         Beykoz / İSTANBUL

15 Ocak 2019

Özel Öğretim Yöntemleri

(09:00-17:00) Marmara Üni. BESYO         Beykoz / İSTANBUL

16 Ocak 2019

Ölçme ve Değerlendirme

(09:00-17:00) Marmara Üni. BESYO         Beykoz / İSTANBUL

17 Ocak 2019

Antrenörlük Uygulaması

(09:00-17:00) Marmara Üni. BESYO         Beykoz / İSTANBUL

18 Ocak 2019

 

Bu kursa Türkiye Yelken Federasyonu Yelken ve Rüzgar Sörfü Antrenörü Lisansına sahip olanlar başvurabilir.

Pedagojik Formasyon Semineri; Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beykoz / İSTANBUL tesislerinde gerçekleşecektir.

Eğitim almak isteyenlerden 700 TL kurs ücret alınacaktır.

Antrenör Eğitim Yönergesi ve TYF Antrenör Talimatı, gereğince adaylarda aranacak nitelikler aşağıdadır.

  • Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
  • Taksirli suç dışında, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl ve daha fazla ağır hapis veya hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak,
  • Açılacak Pedagojik Formasyon Seminerlerine (1ve2) katılmak ve yapılacak sınav sonucunda başarılı olmak zorundadır.
  •  TYF Antrenör Talimatı, Madde 5.2 gereğince Antrenör Kurs, Seminer ve Kliniklerine katılanlardan, Yönetim Kurulunun belirleyeceği Katılım Payı alınmaktadır. 2019 yılı için bu meblağ  toplam 700. TL olup, Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi IBAN:TR30 0003 2000 0000 0049 9373 09 numaralı hesabına ödemiş olmak, gerekmektedir.

Yukarıdaki niteliklere uygun adayların, Pedagojik Formasyon Seminerine katılabilmek için en geç 28 Aralık 2018  günü mesai bitimine kadar egitim@tyf.org.tr adresine e-posta ile, başvuru evraklarını ise TYF- İstanbul Ofisi’ne Eğitim Bölümü dikkatine göndermeleri gerekmektedir.

Adres : TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU

4. Levent Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. No:43 K:2 Kağıthane - İSTANBUL   

E-Posta : egitim@tyf.org.tr 

Gerekli Belgeler:

  • Yazılı Başvuru Formu
  • Son altı ay içinde çekilmiş  2 adet renkli vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  TC Kimlik Numarası ile
  • Adli Sicil kaydı veya beyanı.
  • 700 TL katılım payının Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi IBAN:TR30 0003 2000 0000 0049 9373 09 numaralı hesabına ödenmiş olduğunu gösteren ‘’Pedagojik Formasyon Semineri Ödemesi’’  olarak belirtilmiş  dekont.

Dosya Eki: Pedagojik-Formasyon-Semineri-Basvuru-Formu.doc

Türkiye Yelken Federasyonu
Eğitim KuruluYayınlanma Tarihi: 26/12/2018 17:24