Duyurular

Diğer

Yelkenli Yatçılık Eğitmeni / Öğreticisi Kursu (YY5)

Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı (TUYEP) kapsamında, Yelkenli Yatçılık Öğreticisi / Eğitmeni Yetiştirme kursu aşağıda ilan edilen tarih ve yerlerde açılacaktır.

 

Kurs  Tarihi                : 23-27 Nisan 2018 (22 Nisan 2018 Pazar akşamı C/In yapılabilir.)  
Kurs Yeri                    : Marmaris Netsel Marina Ponton K – Tekne Viva Sollare

Son Başvuru Tarihi   : 16 Nisan 2018

Eğitmen                      : Sabine Dedeoğlu

 

TYF YELKEN ÖĞRETİCİ/EĞİTMEN TALİMATI Madde 6.4 hükümleri gereğince Öğretici/Eğitmen olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır:

·         En az 18 yaşında olmak

·         Amatör Denizci Belgesi veya Yat Kaptanı Ehliyetine sahip olmak

·         Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak

·         Taksirli suç dışında, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmaya, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan dolayı hükümlü bulunmamak, beş yıl ve daha fazla ağır hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak.

·         Yelkenli Yatçılık Öğreticisi için 1.925 TL katılım payını Türkiye Yelken Federasyonu TEB ULUS /ANKARA ŞUBESİ – TR13 0003 2000 0000 0049 9373 24 numaralı hesabına ödemiş olmak, gerekmektedir.

·         Geçerli İlk Yardımcı Belgesine  sahip olmak

Yukarıdaki niteliklere uygun adayların, (YY5) Yelkenli Yatçılık Öğreticisi / Eğitmeni Yetiştirme kursuna katılabilmek için en geç 16 Nisan 2018 tarihine kadar Ek-A başvuru formunu egitim@tyf.org.tr adresine e-posta ile, başvuru evraklarını ise TYF- İstanbul  Ofisi’ne Eğitim Bölümü dikkatine göndermeleri gerekmektedir.


Başvuru Adresi : TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU  4. Levent Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. No:43 K:2 Kağıthane / İSTANBUL adresine gönderilmelidir.

e-Posta : egitim@tyf.org.tr

 

Not: Evrakların hepsi kurstan önce tamamlanarak şeffaf dosya içerisinde eksiksiz ve ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen şekilde evraklarını sunmayan kişilerin kurs başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;


Ek A Kayıt formu elektronik ortamda egitim@tyf.org.tr adresine gönderilmelidir.

·         Başvuru ve Aday Bilgi Formu (ek A)

·         Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf

·         Nüfus Kayıt Örneği (TC Kimlik numarası mevcut kimlik fotokopisi)

·         Öğrenim Belgesi (fotokopi)

·         Amatör Denizci Belgesi / Yat Kaptanı Ehliyeti (fotokopisi)

·         Adli Sicil Beyanı

·         Katılım payının ödendiğini gösteren dekont fotokopisi

·         YY3 Üst Düzey Yelkenli Yatçılık Sertifikası Fotokopisi (Log Book İçerisinde)

Kursa katılım sayıları standartlar gereği 5 kişi ile kısıtlandırılmış olduğundan, başvuru sahiplerinin yelkenli yatçılık spor dalındaki tecrübeleri (ilgili spor dalında sporcu ve eğitici olarak) TYF Eğitim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirmeye göre adaylara öncelik verilecek, diğerleri bir sonraki kursa yönlendirileceklerdir. YY5 Öğretici / Eğitici kursu, yelkenli yatlara, aksamlarına, donanımlarına ve kullanılışlarına mevcutta hakim olup, navigasyon, harita bilgisi, manevralar, yanaşma, gece seyri, denizden adam kurtarma manevraları, emniyet kuralları ve benzeri konularda yeterli bilgi sahibi olup, uygulayabilen kimseler içindir.  YY5 seviyesindeki bir eğitmenin YY1 ve YY2 eğitim müfredatlarını bilmesi ve YY3 seviyesinde bilgi ve beceriye sahip olması gerekmektedir. Eğitim seviyesinin korunması bakımından katılımcıların aşağıda belirtilen konulara eğitime gelmeden önce hakim olduklarından emin olmaları gereklidir. Kursun başında teorik bilgileri test etmek adına sınav yapılacaktır. Yelken altında denizdeki bir cisme yanaşmak ve durmak, motor altında denize adam düştü manevrasını yapabilmek ve adımlarını bilmek, rüzgar altı bir pozisyonda iskeleden pürmeçe yardımı ile yaylanarak ayrılma teknikleri, bir iskeleye aborda olabilmek ve farklı teknikleri, motorun su, elektrik, yakıt ve yağ sistemlerini bilmek ve anlatabilmek, denizde çatışmayı önleme tüzüğünü bilmek, gece seyirlerinde teknelerin taşıması gereken fenerleri ve anlamlarını bilmek, şamandıralar, ve fenerlerin özelliklerini bilmek, görüşün kısıtlı olduğu durumlarda onları tanımayı ve farklı kombinasyonlarını bilmek, demirlemenin unsurlarını ve uygulamasını yapabilmek, yelkene camadan vurmayı bilmek ve uygulayabilmek, navigasyonu hem gps yardımı ile hem de kerteriz pusulası ve görsel unsurlar ile yapabilmek, konunun hem teorisine hem de uygulamasına hakim olmak, meteoroloji, hava tahmini, sinoptik harita değerlendirmesi yapabilmek, yelken seyirlerini, özelliklerini bilmek ve uygulayabilmek

Eğitim boyunca katılımcılar devamlı sınamalardan geçeceklerdir. Bu sınamalarda adayların farklı konulardaki becerileri sınanırken bir yandan da eğitmen olabilmek için gerekli nitelikler gözden geçirilecektir. Eğitim süreci sonunda yeterli seviyede olmadığı düşünülen katılımcılar, kendilerini geliştirmeleri gereken konularda bilgilendirilecek ve daha sonraki bir tarihte düzenlenecek olan bütünleme değerlendirmesinde başarılı olduktan sonra YY5 sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

Kursun 1 günü karada 4 günü denizde geçeceğinden dolayı, yat ile yelken yapmaya uygun kıyafet ve, donanımın beraberinde getirilmesi gerekmektedir. Katılımcıların kurs için yanlarında getirmeleri gereken malzemeler Ek–B’de belirtilmiştir.
Kurs sırasında teknede konaklanacaktır. Teknede kalınan süre için kumanya bedeli kişi başına 150 TL olup,  kurs başlangıcında tahsil edilecektir. 

Kurslara devam zorunludur. Mazeretsiz devamsızlık halinde adayın kursla ilişkisi kesilecektir.
Kurslarla ilgili olarak TYF tarafından katılımcılara herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, katılımcılar tüm iaşe/ibate giderlerini kendileri defaten karşılayacaklardır. Detaylı bilgi için egitim@tyf.org.tr adresine mail gönderilmesi  rica olunur.

 

EkA: Öğretici Basvuru Formu

 

Türkiye Yelken Federasyonu

Eğitim KuruluYayınlanma Tarihi: 08/03/2018 14:40